Lijst van vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (o.a. Kamerstuk 33118-233)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Ruimtelijke ordening
  • Bouwen en verbouwen
Documentsoort Niet-dossierstuk
Publicatiedatum 31-07-2022
Documentdatum 11-07-2022
Vergaderjaar 2021-2022

Publicaties