35737, nr. G - Voorstel van wet van de leden Paternotte, Kuiken, Ellemeet en Van Wijngaarden tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen

Omschrijving

Voorstel van wet van de leden Paternotte, Kuiken, Ellemeet en Van Wijngaarden tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen; Brief van de minister van VWS over bekrachtiging van de Wet van 22 augustus 2022, houdende wijziging van de Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema Ziekten en behandelingen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 12-09-2022
Documentdatum 13-09-2022
Documentsubsoort Brief
Vergaderjaar 2021-2022

Publicaties