36200-XV Verslag houdende een lijst van vragen over de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema Begroting
Documentsoort Niet-dossierstuk
Publicatiedatum 30-10-2022
Documentdatum 13-10-2022
Vergaderjaar 2022-2023

Publicaties