36250-K Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema Begroting
Documentsoort Niet-dossierstuk
Publicatiedatum 14-12-2022
Documentdatum 05-12-2022
Vergaderjaar 2022-2023

Publicaties