Besluit van 7 juni 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 19 mei 2021 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod) (Stb. 2021, 285)

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Criminaliteit
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 09-06-2022
Documentdatum 10-06-2022

Publicaties

  • Publicatie op officielebekendmakingen.nl

     

    Bestand: Besluit van 7 juni 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 19 mei 2021 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod) (Stb. 2021, 285)

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: stb-2022-214.pdf