35625, nr. A - Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten

Omschrijving

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten; Gewijzigd voorstel van wet

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema Beroepsonderwijs
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 10-02-2022
Documentdatum 08-02-2022
Documentsubsoort Voorstel van wet
Vergaderjaar 2021-2022

Publicaties