Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Raan, Van Esch en Vestering over de mogelijke bouw van huizen ten kosten van waardevolle natuur op Bonaire

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Bouwen en verbouwen
  • Koninkrijksrelaties
  • Natuur- en landschapsbeheer
Documentsoort Kamervraag met antwoord
Publicatiedatum 12-06-2022
Documentdatum 13-06-2022
Documentsubsoort Mededeling
Indiener
  • L. van Raan
  • E.M. van Esch
  • L. Vestering
Vergaderjaar 2021-2022
Onderwerp De Nederlandse Antillen en Aruba

Publicaties