35934-(R2158), nr. C - Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52)

Omschrijving

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52); Verslag

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema
  • Openbare orde en veiligheid
  • Migratie en integratie
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 03-02-2022
Documentdatum 01-02-2022
Documentsubsoort Verslag
Vergaderjaar 2021-2022
Onderwerp
  • Staatsveiligheid
  • Nederlanderschap

Publicaties