Inbreng verslag schriftelijk overleg over de antwoorden op vragen commissie over de voorhang wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit i.v.m. het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit (Kamerstuk 33118-234)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Rail- en wegverkeer
  • Lucht
Documentsoort Niet-dossierstuk
Publicatiedatum 20-09-2022
Documentdatum 06-09-2022
Vergaderjaar 2021-2022
Onderwerp Weg

Publicaties