Besluit van 28 september 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 22 augustus 2022, houdende voorstel van wet van de leden Paternotte, Kuiken, Ellemeet en Tellegen tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen (Stb. 2022, 326)

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Ethiek
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 03-10-2022
Documentdatum 04-10-2022

Publicaties

  • Publicatie op officielebekendmakingen.nl

     

    Bestand: Besluit van 28 september 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 22 augustus 2022, houdende voorstel van wet van de leden Paternotte, Kuiken, Ellemeet en Tellegen tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen (Stb. 2022, 326)

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: stb-2022-377.pdf