Besluit van 12 juli 2021, houdende vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van artikel 23 van de Wet medische hulpmiddelen

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 19-07-2021
Documentdatum 20-07-2021

Publicaties