Besluit van 22 augustus 2022, houdende wijziging van het Besluit opleidingseisen tandarts, het Besluit opleidingseisen verpleegkundige 2011, het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied verloskundige 2008 en het Registratiebesluit BIG in verband met de aanvullende implementatie van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PbEU 2005, L 255)

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Ruimte en infrastructuur
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 25-08-2022
Documentdatum 26-08-2022
Onderwerp Organisatie en beleid

Publicaties