Besluit van 20 maart 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 30 november 2022 tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer (Stb. 2023, 4)

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Ruimte en infrastructuur
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 21-03-2023
Documentdatum 22-03-2023
Onderwerp Organisatie en beleid

Publicaties