Wet van 21 december 2022 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (achtste incidentele suppletoire begroting)

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Begroting
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 25-01-2023
Documentdatum 25-01-2023

Publicaties