Besluit van 6 december 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit houdende wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 inzake een grondslag voor het afschermen van bezoekadressen op verzoek (Stb. 2022, 475)

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Handel
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 09-12-2022
Documentdatum 09-12-2022

Publicaties