Wet van 6 juli 2022, houdende verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Organisatie en bedrijfsvoering
  • Bestuursrecht
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 17-08-2022
Documentdatum 18-08-2022
Onderwerp Parlement

Publicaties