Besluit van 14 juli 2021, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de invoering van het vereveningscriterium DKG’s en van maatregelen voor het vereveningsjaar 2021

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Zorgverzekeringen
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 21-07-2021
Documentdatum 22-07-2021
Onderwerp Verzekeringen

Publicaties