Besluit van 16 juni 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het laatste deel van de Wet van 13 oktober 2021 tot wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen (Stb. 2021, 496)

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema
  • Staatsrecht
  • Ruimte en infrastructuur
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 22-06-2022
Documentdatum 23-06-2022
Onderwerp Organisatie en beleid

Publicaties