Besluit van 17 mei 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de wet van 4 november 2021 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (Stb. 2021, 544)

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Criminaliteit
  • Strafrecht
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 31-05-2022
Documentdatum 01-06-2022

Publicaties

  • Publicatie op officielebekendmakingen.nl

     

    Bestand: Besluit van 17 mei 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de wet van 4 november 2021 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (Stb. 2021, 544)

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: stb-2022-204.pdf