35845, nr. G - Het niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024 of totdat de beoogde dekking is gerealiseerd

Omschrijving

Het niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024 of totdat de beoogde dekking is gerealiseerd; Brief van de minister van SZW houdende intrekking van het wetsvoorstel met betrekking tot de niet-indexering van het basiskinderbijslagbedrag

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema Gezin en kinderen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 23-06-2022
Documentdatum 23-06-2022
Documentsubsoort Brief
Vergaderjaar 2021-2022

Publicaties