35079, nr. F - Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties)

Omschrijving

Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties); Brief van het Tweede Kamerlid Kuiken met het verzoek de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel aan te houden tot na het zomerreces

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema
  • Openbare orde en veiligheid
  • Bestuursrecht
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 08-06-2021
Documentdatum 08-06-2021
Documentsubsoort Brief
Vergaderjaar 2020-2021
Onderwerp Staatsveiligheid

Publicaties