Verslag houdende een lijst van vragen over de Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022 (Kamerstuk 36360-XVII)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema Begroting
Documentsoort Niet-dossierstuk
Publicatiedatum 01-06-2023
Documentdatum 24-05-2023
Vergaderjaar 2022-2023

Publicaties