Besluit van 21 december 2022, houdende verzamel- en verificatievereisten voor rapporterende platformexploitanten met het oog op de automatische uitwisseling van inlichtingen ten aanzien van de digitale platformeconomie (Uitvoeringsbesluit verzamel- en verificatievereisten voor rapporterende platformexploitanten)

Verantwoordelijke Ministerie van Financiën
Thema Ruimte en infrastructuur
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 26-12-2022
Documentdatum 27-12-2022
Onderwerp Organisatie en beleid

Publicaties

  • Publicatie op officielebekendmakingen.nl

     

    Bestand: Besluit van 21 december 2022, houdende verzamel- en verificatievereisten voor rapporterende platformexploitanten met het oog op de automatische uitwisseling van inlichtingen ten aanzien van de digitale platformeconomie (Uitvoeringsbesluit verzamel- en verificatievereisten voor rapporterende platformexploitanten)

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: stb-2022-541.pdf