Uitstel beantwoording vragen van de leden Kröger en Nijboer over vergunningverlening locatie Schoonebeek van NAM

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Bodem
  • Stoffen
Documentsoort Kamervraag met antwoord
Publicatiedatum 23-11-2023
Documentdatum 24-11-2023
Documentsubsoort Mededeling
Indiener
  • S.C. Kröger
  • H. Nijboer
Vergaderjaar 2023-2024

Publicaties