Wet van 11 oktober 2021 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds)

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
  • Basisonderwijs
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 09-11-2021
Documentdatum 10-11-2021
Onderwerp Werkloosheid

Publicaties

  • Publicatie op officielebekendmakingen.nl

     

    Bestand: Wet van 11 oktober 2021 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds)

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: stb-2021-538.pdf