Besluit van 5 april 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen) (Stb. 2023, 84)

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Criminaliteit
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 13-04-2023
Documentdatum 14-04-2023

Publicaties

  • Publicatie op officielebekendmakingen.nl

     

    Bestand: Besluit van 5 april 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen) (Stb. 2023, 84)

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: stb-2023-118.pdf