Besluit van 2 september 2022 tot wijziging van het Besluit financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van de Wet financiering politieke partijen

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Staatsrecht
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 21-09-2022
Documentdatum 22-09-2022

Publicaties