Stemming motie Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Organisatie en bedrijfsvoering
  • Ruimte en infrastructuur
  • Jeugdzorg
Documentsoort Handelingen
Publicatiedatum 02-08-2022
Documentdatum 24-05-2022
Documentsubsoort Stemmingen
Vergaderdatum 24-05-2022
Vergaderjaar 2021-2022
Onderwerp
  • Parlement
  • Organisatie en beleid
  • Jongeren

Publicaties