Inbreng verslag van een schriftelijk overleg Reactie op adviezen Adviescollege Nederlandse Gebarentaal

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema Ruimte en infrastructuur
Documentsoort Niet-dossierstuk
Publicatiedatum 18-09-2023
Documentdatum 13-09-2023
Vergaderjaar 2022-2023
Onderwerp Organisatie en beleid

Publicaties