Antwoord op vragen van de leden Leijten en Erkens over het bericht 'Inspectie: burgers onvoldoende beschermd tegen geluidsoverlast windmolens'

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema Geluid
Documentsoort Kamervraag met antwoord
Publicatiedatum 30-11-2022
Documentdatum 29-11-2022
Documentsubsoort Antwoord
Indiener
  • R.M. Leijten
  • S.P.A. Erkens
Vergaderjaar 2022-2023

Publicaties