Het bericht ‘Transportsector is blij, dorpen rond A7 zijn niet overtuigd van afname verkeer na opening Prinses Margriettunnel. Rijgedrag niet te voorspellen’

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Transport
  • Ruimte en infrastructuur
  • Rail- en wegverkeer
Documentsoort Kamervraag zonder antwoord
Publicatiedatum 25-01-2023
Documentdatum 26-01-2023
Documentsubsoort Schriftelijke vragen
Indiener H.E. de Hoop
Vergaderjaar 2022-2023
Onderwerp
  • Organisatie en beleid
  • Weg

Publicaties