Stemming Intensivering kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, afschaffing inkomensondersteuning AOW'ers en aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema
  • Organisatie en bedrijfsvoering
  • Overheidsfinanciën
Documentsoort Handelingen
Geldig van 17-01-2023
Document creatiedatum 20-12-2022
Documentsubsoort Stemmingen
Vergaderdatum 20-12-2022
Vergaderjaar 2022-2023
Onderwerp
  • Parlement
  • Inkomensbeleid

Publicaties