Wet van 21 december 2022 tot vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2023

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Begroting
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 25-01-2023
Documentdatum 26-01-2023

Publicaties