36208, nr. B - Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten in verband met het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW’ers en wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel

Omschrijving

Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten in verband met het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW’ers en wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel; Voorlopig verslag

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema
  • Overheidsfinanciën
  • Gezin en kinderen
  • Ouderen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 24-11-2022
Documentdatum 24-11-2022
Documentsubsoort Verslag
Vergaderjaar 2022-2023
Onderwerp Inkomensbeleid

Publicaties