Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over het bericht dat de hobbyvisserijsector op school reclame maakt

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema Recreatie
Documentsoort Kamervraag met antwoord
Publicatiedatum 12-07-2021
Documentdatum 07-07-2021
Documentsubsoort Antwoord
Indiener F.P. Wassenberg
Vergaderjaar 2020-2021

Publicaties