35335, nr. D - Voorstel van wet van de leden Kathmann en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon)

Omschrijving

Voorstel van wet van de leden Kathmann en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon); Memorie van antwoord van de initiatiefnemers

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema
  • Arbeidsverhoudingen
  • Ruimte en infrastructuur
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 12-10-2022
Documentdatum 11-10-2022
Documentsubsoort Overig
Vergaderjaar 2022-2023
Onderwerp
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Organisatie en beleid

Publicaties