35468;35704, nr. I - Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met uitbreiding van de hardheidsclausule en invoering van een hardheidsregeling, een vangnetbepaling, een grondslag voor een compensatieregeling alsmede een O/GS-tegemoetkomingsregeling (Wet hardheidsaanpassing Awir)

Omschrijving

Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met uitbreiding van de hardheidsclausule en invoering van een hardheidsregeling, een vangnetbepaling, een grondslag voor een compensatieregeling alsmede een O/GS-tegemoetkomingsregeling (Wet hardheidsaanpassing Awir); Brief van de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane over de stand van zaken van de hersteloperatie toeslagen

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema
  • Overheidsfinanciën
  • Gezin en kinderen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 21-09-2022
Documentdatum 16-09-2022
Documentsubsoort Brief
Vergaderjaar 2021-2022
Onderwerp Inkomensbeleid

Publicaties