Antwoord op vragen van het lid Van der Plas over de (her)opening van scholen

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Basisonderwijs
  • Voortgezet onderwijs
Documentsoort Kamervraag met antwoord
Publicatiedatum 08-02-2022
Documentdatum 08-02-2022
Documentsubsoort Antwoord
Indiener C.A.M. van der Plas
Vergaderjaar 2021-2022

Publicaties