Besluit van 5 oktober 2021, houdende wijziging van het Arbeidstijdenbesluit vervoer in verband met de uitvoering en handhaafbaarheid van bepalingen met betrekking tot het internationale goederenvervoer over de weg in de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds (PbEU 2021, L 149)

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
 • Transport
 • Arbeidsomstandigheden
 • Arbeidsverhoudingen
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 21-10-2021
Documentdatum 22-10-2021
Onderwerp Arbeidsvoorwaarden

Publicaties

 • Publicatie op officielebekendmakingen.nl

   

  Bestand: Besluit van 5 oktober 2021, houdende wijziging van het Arbeidstijdenbesluit vervoer in verband met de uitvoering en handhaafbaarheid van bepalingen met betrekking tot het internationale goederenvervoer over de weg in de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds (PbEU 2021, L 149)

 • Publicatie op open.overheid.nl

  Bestand: stb-2021-486.pdf