Besluit van 5 oktober 2021, houdende wijziging van het Arbeidstijdenbesluit vervoer in verband met de uitvoering en handhaafbaarheid van bepalingen met betrekking tot het internationale goederenvervoer over de weg in de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanniƫ en Noord-Ierland, anderzijds (PbEU 2021, L 149)

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Transport
  • Arbeidsomstandigheden
  • Arbeidsverhoudingen
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 21-10-2021
Documentdatum 22-10-2021
Onderwerp Arbeidsvoorwaarden

Publicaties