Antwoord op vragen van het lid Boucke over de berichten 'Hoe de industrie steeds onder energiebesparing uit wist te komen' en 'Aanpak energiebesparing bij bedrijven faalt'

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Economie
  • Energie
Documentsoort Kamervraag met antwoord
Publicatiedatum 14-11-2022
Documentdatum 11-11-2022
Documentsubsoort Antwoord
Indiener R.M. Boucke
Vergaderjaar 2022-2023
Onderwerp Industrie

Publicaties