Antwoord op vragen van het lid Heinen over het Paper ‘Common views on the future of the Stability and Growth Pact’

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Begroting
  • Europese zaken
Documentsoort Kamervraag met antwoord
Publicatiedatum 03-10-2021
Documentdatum 28-09-2021
Documentsubsoort Antwoord
Indiener E. Heinen
Vergaderjaar 2021-2022

Publicaties