Antwoord op vragen van de leden Kwint en Westerveld over het bericht 'Cursor op zwart'

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Media
  • Hoger onderwijs
Documentsoort Kamervraag met antwoord
Geldig van 03-12-2023
Document creatiedatum 04-12-2023
Documentsubsoort Antwoord
Indiener
  • J.P. Kwint
  • E.M. Westerveld
Vergaderjaar 2023-2024

Publicaties