Besluit van 23 november 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel A, artikel 1.1, de invoeging van de begripsbepalingen informatiestandaard en gegevensdienst en onderdeel B, artikel 3.1.2 van het Besluit van 21 oktober 2023 tot wijziging van het Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (aanwijzen van het versturen van een recept door huisarts aan terhandsteller als aangewezen gegevensuitwisseling en beschikbaar stellen voor een persoonlijke gezondheidsomgeving) (Stb. 2023, 369)

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Ruimte en infrastructuur
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 28-11-2023
Documentdatum 29-11-2023
Onderwerp Organisatie en beleid

Publicaties

  • Publicatie op officielebekendmakingen.nl

     

    Bestand: Besluit van 23 november 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel A, artikel 1.1, de invoeging van de begripsbepalingen informatiestandaard en gegevensdienst en onderdeel B, artikel 3.1.2 van het Besluit van 21 oktober 2023 tot wijziging van het Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (aanwijzen van het versturen van een recept door huisarts aan terhandsteller als aangewezen gegevensuitwisseling en beschikbaar stellen voor een persoonlijke gezondheidsomgeving) (Stb. 2023, 369)

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: stb-2023-431.pdf