Wet van 29 september 2021 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2022

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Zorgverzekeringen
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 07-10-2021
Documentdatum 08-10-2021
Onderwerp Verzekeringen

Publicaties