Inbreng verslag van een schriftelijk overleg het rapport van de Algemene Rekenkamer “Bijzondere uitkeringen aan Caribisch Nederland” (Kamerstuk 35570-VII-103)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Ruimte en infrastructuur
  • Koninkrijksrelaties
Documentsoort Niet-dossierstuk
Publicatiedatum 21-09-2021
Documentdatum 14-09-2021
Vergaderjaar 2020-2021
Onderwerp
  • Organisatie en beleid
  • De Nederlandse Antillen en Aruba

Publicaties