33328;35112, nr. AD - Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

Omschrijving

Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid); Brief van de minister van BZK over de voortgang van de implementatie van de Wet open overheid

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema Bestuursrecht
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 13-07-2022
Documentdatum 08-07-2022
Documentsubsoort Brief
Vergaderjaar 2021-2022

Publicaties