Antwoord op vragen van de leden Kuik, Bikker en Verkuijlen over het bericht 'Centrum tegen Kinderhandel slaat alarm: 'Pa of ma soms pooier eigen kind''

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Staatsrecht
  • Jeugdzorg
Documentsoort Kamervraag met antwoord
Publicatiedatum 04-12-2022
Documentdatum 01-12-2022
Documentsubsoort Antwoord
Indiener
  • A. Kuik
  • M.H. Bikker
  • R. Verkuijlen
Vergaderjaar 2022-2023
Onderwerp Jongeren

Publicaties