Wet van 10 februari 2023, houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Staatsrecht
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 21-02-2023
Documentdatum 22-02-2023

Publicaties