31521, nr. 127 - Taxibeleid

Omschrijving

Taxibeleid; Motie; Motie van het lid De Hoop c.s. over kortere dagelijkse reistijden in de VNG-modelverordening voor doelgroepenvervoer

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema Transport
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 20-10-2022
Documentdatum 19-10-2022
Documentsubsoort Motie
Indiener
  • H.E. de Hoop
  • E.M. Westerveld
  • J.P. Kwint
  • P.H. van Meenen
  • M.L.J. Paul
  • C.A.M. van der Plas
  • S.R.T. van Baarle
Vergaderjaar 2022-2023

Publicaties